top of page

Ens, symbool van zen

De charme van de imperfectie

Binnen het Zenboeddhisme is de cirkel een symbool voor kracht, verlichting, het heelal, de oneindigheid en voor ‘mu ’, de leegte, dat wil zeggen: ‘vrijheid van illusies’ of ‘helder inzicht’. In deze toestand ziet men zichzelf en de wereld, zoals die werkelijk is.

Een open cirkel geeft uitdrukking aan ontwikkeling

Dicht drukt perfectie uit, de perfecte vorm. Daarom is de ens meestal niet gesloten. Een open cirkel geeft uitdrukking aan beweging en ontwikkeling. De opening is een onderdeel van het zijn, het bestaan, een onvolmaaktheid, eigen aan het bestaan. De open ens staat dan ook voor de charme van de imperfectie van de dingen in het leven en het ophouden met streven naar perfectie. Het laat ons zien dat alle dingen perfect zijn zoals ze zijn en helpt ons bij de acceptatie van ‘dat wat is’...

Cirkel met alle kenmerken van Wabi Sabi

° Fukinsey: assymetrisch, onregelmatig

° Kanso: eenvoudig
° Koko: basic,doorleefd
° Shizen: zonderpretentie, natuurlijk

° Yugen: subtiel, diepgaand, sierlijk

° Datsuzoku: vrijheid
° Seijaku: rust

KONO YO - ENSO - logo Grey
bottom of page